Rybačka.cz

Přijeďte si k nám odpočinout

Podmínky lovu

Rybolov – letní sezóna velký rybník

Převzetím oprávnění se oprávněný zavazuje řídit se tímto vnitřním řádem.

Celý prostor rybníka je neustále monitorován kamerami.

Odlov je možný po celém obvodu rybníka mimo vyhrazené pásmo u chaty.

Cena oprávnění

Oprávnění Cena [Kč] Čas
Půldenní 200,- Od 6:00 do 13:00 hod. nebo od 12:00 a končí 1 hodinu po západu slunce
Celodenní 300,- Od 6:00 hod. a končí 1 hodinu po západu slunce. Nezahrnuje noční rybolov.
Noční rybolov 400,- Lov přes noc do 8:00 hod. ráno, pouze po předchozí telefonické domluvě, v omezeném počtu.
24 hodin 500,-
Víkend 1 000,-

Zimní rybolov – lov ryb na dírkách

Oprávnění k rybolovu je stanoveno jako jednodenní za cenu 400Kč.

V této ceně je zahrnut 1kg. ulovených ryb, další ryby nad toto množství je možno si zakoupit za cenu dle platného ceníku v daném čase.

Celý prostor rybníka je neustále monitorován kamerami.

Dny lovu

Každou sobotu, neděli a svátek.

V týdnu je možno dojednat lov telefonicky a předem.

Začátek 8:00 / ukončení v 16:00.

Rybník je průběžně zarybňován pstruhy a siveny.

Využijte možnost si nalovit čerstvé ryby na váš stůl.

Cena ryb k odkoupení

Cena ryb je stanovena dle váhy ryby požadované k odkoupení. Množství ryb k odkoupení není omezeno.

Míry ryb a jejich cena

Druh Míra [cm] Cena [Kč/kg]
Kapr 40-60 100,-
Kapr 60 cm a více 260,-
Lin od 25 165,-
Amur od 40 100,-
Okoun od 20 150,-
Candát od 45 280,-
Pstruh, siven bez omezení 185,-
Jeseter sibiřský hájený 0,-

Rybářské nářadí, způsoby lovu a nástrahy

Pouze osoba, jíž bylo vydáno oprávnění.

Lovit maximálně na dva pruty.

Povinnost mít při lovu vyprošťovač háčků, měřidlo a podběrák.

Každou rybu, kterou si chce lovící ponechat, předložit ihned po skončení lovu ke zvážení.

Ryby určené k odkoupení nelze během lovu měnit.

Kuchání ryb pouze v čistírně ryb po zvážení a úhradě.

Zakrmování je možné, nikdy však nevařenými luštěninami.

Rozdělávání ohně pouze na vyhražených ohništích.

Jakékoliv ničení zeleně je zakázáno.

Přístřešky jsou povoleny.

Možno využít k posezení altán a gril u chaty.

Parkování pouze na vyhrazeném parkovišti u rybníka.

Porušením tohoto řádu lovec riskuje okamžité ukončení rybolovu bez náhrady.

V případě jakýchkoliv dotazů volejte +420 724 184 492